נעים להכירחטיבת כיתות היסוד - אמנת בית הספר

הרציונאל החינוכי-ערכי של חטיבת כיתות היסוד

שמעון הצדיק אמר לפני יותר מאלפיים שנה דברים שכוחם יפה לכל תרבות ולכל תקופה:

"על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"(אבות א' ב')

"התורה" - מערכת ערכים, חוקים ואמונות המהווה את התשתית הרעיונית במהלך חיינו. מתפקידנו לנכס, ללמוד וללמד אותה מחדש בכל דור ודור. היא לא רק הידע שהיה בעבר, אלא אף הרצון והשאיפה ליצירת ידע חדש.

"העבודה" - התהליכים הרגשיים והרוחניים הלוקחים חלק במסכת חיינו בתפילה, בשירה, באומנות, במדיטציה, בשתיקה ובהתייחדות. היא מאפשרת לחוות את הידע שזה עתה נרכש בתורה ולהפכו מחיצוני ומנוכר למשמעותי רלוונטי וקיומי.

"גמילות חסדים" - התהליכים החברתיים הכוללים עשייה כלפי הזולת.

הידע הנרכש "בתורה", והמעובד "בעבודה" חוזר לחברה במעשים טובים, רגישות, אחריות, סולידאריות וערבות הדדית. החינוך בבית ספרינו שם דגש על שלושת היסודות הללו: על הדעת, על הרגש ועל התנהגות.


דגשים חינוכיים

·        יצירת מודעות לצרכי הזולת והקהילה תוך עידוד למעורבות חברתית.

·        פתיחות לאורח חיים יהודי מתקדם בחברה דמוקרטית.

·        הקניית כלים להתמודדות עם שינויים מורכבים המתחוללים בעולמנו.

·        פיתוח מיומנויות נגישות למידע קיים ויצירת ידע חדש.

·        בניית יכולת חשיבה עצמאית-ביקורתית ויכולת קבלת החלטות מושכלת

            אצל התלמיד/ה.


ערכים מרכזיים בחטיבת כיתות היסוד

 

ייחודיות האדם, כבוד האדם וסובלנות - "חביב אדם שנברא בצלם":

לחנך את ילדינו להכיר את עצמם ואת האחר בחברה, לכבד את עצמם ואת השונה.

שוויון בין המינים - "זכר ונקבה ברא אותם":

על המייחד אותנו ועל המאחד בינינו.

צדק חברתי - "כל ישראל ערבים זה בזה":

לחנך את הילדים למעורבות חברתית ולפתח בקרבם את תחושת השייכות לחברה ולקהילה.

מסורת וחידוש בתרבות ישראל:

לחנך לאחריות על המשך היצירה היהודית והישראלית תוך שמירה על המתח העדין שבין מסורת וחידוש וזאת על רקע וקשר עם החיים היהודיים בקהילות שונות בעבר ובהווה.

תפילה ולימוד (חוויה וידע) כמסד מרכזי של אורח חיים יהודי -

באמצעות הלימוד לחנך לחקר והבנה של העולם ובאמצעות התפילה לחנך לאהבה והתחברות להוויה.

 אמנת בית הספר תש"ע אמנת בית הספר תש"ע